Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kontroluje rynek internetowych dostawców VOD w Polsce

Facebooktwitter
[Średnia ocena: 0]

Już czwarty raz Departament Monitoringu w Biurze KRRiT przeprowadził kontrolę witryn internetowych dostawców audiowizualnych usług na żądanie, w tym HBO GO oraz nowość na polskim rynku – NETFLIX.

„… W pierwszej połowie 2016 roku zmonitorowano 55 stron VoD pod kątem realizacji ustawy o radiofonii i telewizji ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony małoletnich oraz promowania audycji europejskich.

Kontrola wykazała, że polscy dostawcy VoD, udostępniający filmy oraz seriale stosują przepisy ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie oznaczania audycji symbolami graficznymi, zgodnymi z kwalifikacją wiekową odbiorcy, właściwą dla udostępnianej treści w trakcie prezentacji w katalogu oraz w czasie ich trwania. W ich ofercie nie odnotowano audycji i innych przekazów zagrażających rozwojowi małoletnich widzów.

Podobnie, jak w latach ubiegłych dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie w niepełnym stopniu realizowali wymogi ustawy obligujące ich do promowania audycji europejskich. Monitoring wykazał, iż rzadziej niż wcześniej dostawcy podają informacje o kraju produkcji udostępnianych audycji, co drugi dostawca posiadał w ofercie osobne katalogi zawierające wyłącznie filmy produkcji europejskiej. Zaledwie co trzeci udostępniał możliwość wyszukania filmu poprzez podanie kraju jego produkcji. Oferta audycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu w dalszym ciągu jest na minimalnym, zdecydowanie niezadowalającym poziomie.

Po raz drugi przeprowadzono również analizę modeli biznesowych dostawców VoD. Wśród monitorowanych serwisów spadł odsetek dostawców posiadających wyłącznie płatną ofertę, z 9% do 4%. Dostęp do oferty bezpłatnej w większości przypadków poprzedzony był reklamami (57% stron posiadało banery reklamowe, średni czas trwania wyniósł 1 min. 20 sek. czyli o 10 sekund więcej niż w 2015 r.).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji planuje kontynuować prace związane z ochroną małoletnich w Internecie. …”

Prezentacja wyników kontroli dostępna jest do pobrania z serwera KRRiT w formacie Power Pointa.

KOMENTARZE:

Dodaj komentarz

Loading Disqus Comments ...